четвъртък, 14 април 2011 г.

Вчера,

пътувайки,попаднах в задръстване и постоях няколко минути до тези цветя-
рози-били са червени-сега покрити с праха на целия минаващ,подминаващ,ядосан,бързащ и живеещ свят...Не знам кой и в памет на какво или кого ги бе оставил там,но бяха или много,или почти  мъртви...
Стана ми тъжно - днес пак ще ги потърся-не знам защо...
може би,за да видя дали приведената-още се държи...

Няма коментари: